Styre


Tona Båtlag SA

Postboks 455

5343 Straume


E-post:

post@tonabatlag.no

Styre valgt på årsmøte 2019:

Arvid Forland

Styreleder


Trond Voll

Nestleder


Ketil Føllesdal

Teknisk / Vedlikehold


Anders D Drønen

Havnesjef


Anfinn Mehus

Sekretær


Roy Kenneth Hevrøy

Vedlikehold / Dugnad

(Vara)

Stian Borthen

Kasserer

(Vara)