Gjestebrygge

Tona Båtlag SA

Postboks 455

5343 Straume


E-post:

post@tonabatlag.no

Velkommen til Tona Båtlag gjestebrygge!

Gjestebryggen finner du longside i innerste enden av flytebryggen. Markert med grønn på bilde. Dybden er 3-4 m.


Priser og betaling:

Besøk uten overnatting:  Gratis

Besøk med overnatting:  Kr 100,- pr natt

Pris for overnatting inkluderer strøm og vann.

Gjester kan benytte alle kontaktene på søyle 2 (A-D)


Betaling med Vipps:

Betal til #131055 Tona Båtlag SA

Betaling merkes med Havneleie, båtens navn og tidsrom for besøk.


Betaling med kontanter:

Finn en konvolutt i plastboksen og skriv på båtens navn og tidsrom for besøk. Betalingen legges i konvolutten som puttes i rød postkasse.


Vi håper dere har et hyggelig opphold!